پیاده‌سازی امضا و مهر دیجیتالی سه بانک بزرگ کشور توسط پندار کوشک ایمن در پروژه سامانه سفته و برات الکترونیکی انجام شد

پیاده‌سازی امضا و مهر دیجیتالی سه بانک بزرگ کشور توسط پندار کوشک ایمن در پروژه سامانه سفته و برات الکترونیکی انجام شد

پیاده‌سازی امضا و مهر دیجیتالی سه بانک بزرگ کشور توسط پندار کوشک ایمن

پیاده‌سازی امضا و مهر دیجیتالی سه بانک بزرگ کشور توسط پندار کوشک ایمن

امضا و مهر دیجیتالی سه بانک بزرگ کشور در پروژه سامانه سفته و برات الکترونیکی توسط شرکت پندار کوشک ایمن پیاده‌سازی شد.

به گزارش روابط عمومی پندار کوشک ایمن، بخش کلیدی طراحی و پیاده‌سازی مهر و امضای دیجیتالی  در پروژه سامانه سفته و برات الکترونیکی توسط شرکت پندار کوشک ایمن در سه بانک ملی، آینده و پست‌بانک طراحی و اجرایی شده است.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در باره این خدمت گفت: از جمله مجوزهای مورد نیاز برای ارائه سککوک، پیاده‌ازی امضای دیجیتالی، سفته و برات الکترونیکی بود که خوشبختانه با تلاش همکاران ما در بانک و استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی کشور اکنون در بانک ملی اجرایی شده است.

طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیکی و مدیریت خدمات کشوری با هدف پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم صورت گرفته است.

«ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق»،«جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده»،«اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل»،«امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور  اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله» از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی است.

بنابر این گزارش، برات الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که در سامانه سککوک پیاده‌سازی شده است و این ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌ شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌ وسیله ابزار برات در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه بانکی امکانپذیر شده است.

برات الکترونیکی نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از مهم‌ترین اسناد قابل‌ تبدیل به پول نقد می‌دانند که به‌ طور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش دارد.