شهادت خادم الرضا (ع) آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم تسلیت باد

شهادت خادم الرضا (ع) آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم تسلیت باد

شهادت در حین خدمت به مردم و وطن سعادتی است که خداوند متعال نصیب بندگان خاص خود می کند