بازدید دکتر لاریجانی از پارک فناوری دانشگاه تهران

بازدید دکتر لاریجانی از پارک فناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن, رئیس قوه مقننه کشور پس از سخنرانی در همایش نقش جنبش دانشجویی در تحولات اسلامی که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد ضمن بازدید از شرکت های فعال در این پارک مختصر گپ و گفتگویی را با آنان داشتند. رئیس مجلس شورای اسلامی در این بازدید که از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک فناوری علم و فناوری دانشگاه تهران و بخصوص برترین های هر حوزه داشتنند, زمانی را به ارائه توضیحات آقای مهندس جواهری مدیرعامل شرکت پندار کوشک ایمن اختصاص داده و معرفی دستگاه زیرساخت کلید عمومی (PKA) و همجنین ماژول امن سخت افزاری (HSM) که تماما با استفاده از دانش بومی کارشناسان این شرکت تهیه شده بود مورد توجه ایشان قرار گرفت.