تقدیر معاون وزیر ارتباطات از پروژه کلید عمومی

تقدیر معاون وزیر ارتباطات از پروژه کلید عمومی

اجرای زیرساخت کلید عمومی و استفاده از امضای دیجیتال یکی از موفق ترین نمونه های اجرا شده در راستای استقرار دولت الکترونیکی در کشور است. به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن، مهندس نصرالله جهانگرد، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداختف با بیان این مطلب گفت: اجرای زیرساخت کلید عمومی و استفاده از امضای دیجیتال یکی از موفق ترین نمونه های اجرا شده در راستای استقرار دولت الکترونیکی در کشور است که خوشبختانه این پروژه توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی انجام گرفته است. جهانگرد که در نشستی با مهندس محمود جراحی، معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفان و مهندس سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، سخن می گفت، ادامه داد: ایجاد دولت الکترونیکی در چهار حوزه مشخص صورت خواهد پذیرفت که یکی از این حوزه ها "اشخاص" اعم از حقیقی, حقوقی و امضای دیجیتال می باشد. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان موفق ترین نمونه اجرای زیرساخت کلید عمومی و استفاده از امضای دیجیتال است. شایان ذکر است، مجری و پیمانکار پروژه کلید عمومی، شرکت پندار کوشک ایمن به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان بوده است.