همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت

همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت

شرکت پندار کوشک ایمن با حضور درچهارمین همایش و نمایشگاه بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت، تازه ترین دستاوردها و محصولات خود را در معرض دید صاحبنظران و کارشناسان این حوزه قرار داد. به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن، غرفه شرکت در نمایشگاه جانبی این همایش که در روزهای 6 و 7 بهمن ماه 93 برگزار شد پذیرای کارشناسان و متخصصان حوزه های مرتبط با بانکداری الکترونیکی و پرداخت بود و دستاوردهای پندار کوشک ایمن برای مراجعه کنندگان تشریح شد. ارائه راهکارهای مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی در حوزه بانکی به خصوص پروژه نماد (نظام مدیریت امنیت داده) بانک مرکزی و همچنین ارائه اپلیکیشن های حوزه بانکی روی سیستم عامل اندورید از جمله دستاوردهای ارائه شده بود.