اولین گواهی دیجیتالی مطب و گواهی نظام پزشکی

اولین گواهی دیجیتالی مطب و گواهی نظام پزشکی

اولین گواهی دیجیتالی مطب توسط سیستم صدور پروانه مطب و گواهی نظام پزشکی الکترونیکی، روز گذشته برای وزیر بهداشت صادر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن، طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی از سیستم صدور پروانه مطب و گواهی نظام پزشکی الکترونیکی رونمایی شد. این سیستم که توسط نظام سازمان نظام پزشکی کشور تولید و توسط شرکت دانش بنیان پندار کوشک ایمن به زیرساخت کلید عمومی تجهیز شده است، امکان امضای الکترونیکی گواهی نامه مطب پزشکان را فراهم می آورد و از جامعیت و عدم انکار اسناد تولیدی پشتیبانی کامل می کند. لازم به ذکر است که گواهی صادر شده در سازمان نظام پزشکی ذیل وزارت بهداشت می باشد که با توجه به امضای تفاهم نامه بین قوه قضاییه و وزارت بهداشت, وجاهت قانونی اسناد نیز به طور کامل پوشش داده شده است.