حضور در یازدهمین جشنواره شیخ بهایی

حضور در یازدهمین جشنواره شیخ بهایی

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن, این شرکت بمنظور معرفی اپلت کارت هوشمند آیدین در یازدهمین جشنواره شیخ بهایی واقع در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافت. توسعه اپلت کارت هوشمند آیدین تماما توسط کارشناسان شرکت پندار کوشک ایمن انجام و معرفی آن با دریافت جایزه از این جشنواره معتبر علمی روبرو شد. شایان ذکر است که استقبال و بازخورد کم نظیر متخصصین این حوزه از این محصول دلیل دیگری بر اهمیت انجام این پروژه و نیاز بازار امروز امنیت کشور به تولید و بومی سازی اینگونه محصولات است. از دیگر محصولات ارائه شده که اخیرا به بازار امنیت بخصوص حوزه اعتماد معرفی شده است می توان به ماژول امن سخت افزاری (Hardware Security Module - HSM) تولیدی این شرکت بانام تجاری کیان (KeyOn) اشاره نمود. محصولات قبلی همانند مرکز گواهی متمرکز که بانام تجاری Public Key Appliance (PKA) شناخته و مشتریان بزرگی دارد نیز در غرفه شرکت مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.