جایزه ایده آفرینان جشنواره شیخ بهایی

جایزه ایده آفرینان جشنواره شیخ بهایی

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن, بمنظور حمایت از ایده پردازان و تشویق آنان در ایده پردازی های خلاقانه شرکت پندار کوشک امن جایزه ویژه خود که شامل سه سکه طلای بهار آزادی بود به سرکار خانم مهندس مریم حجتی اهدا نمود. در طی مراسم پایانی یازدهمین جشنواره شیخ بهایی, این جایزه توسط دکتر دوستاری به نیابت از رئیس هیات مدیره شرکت پندار کوشک ایمن به این جوان خلاق ارائه گردید. ایده و دستگاه ابدایی ایشان بانام "سونوگرافی قابل حمل" کاربردهای فراوانی را در علوم پزشکی بخصوص بخش های محروم کشور و اورژانس های بیمارستانی ایفا خواهد نمود. همچنین بدلیل کاهش هزینه های تولید می توان از آن در دامپزشکی و تشخیص مشکلات دامی نیز استفاده نمود. لازم به توضیح است که انتخاب سرکار خانم حجتی پس از بازدید و مذاکره با تمامی ایده پردازان و همچنین بررسی و داوری درون شرکتی انجام و به نتیجه رسید. آرزوی موفقیت برای ایشان را از خدواند عالم داریم.