جشنواره شیخ بهایی در تداوم فناوری

جشنواره شیخ بهایی در تداوم فناوری

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن, این شرکت در جشنواره شیخ بهایی به عنوان تنها برگزیده در بخش تدوام فن آفرینی موفق به دریافت لوح گردید. در اختتامیه این جشنواره و در بخش جوایز آقای مهندس محمد جواهری با عنوان مدیرعامل شرکت پندار کوشک ایمن موفق به دریافت این لوح شدند و برگی دیگر از افتخارات این شرکت را در این جشنواره معتبر ورق زدند. شایان ذکر است که برای حضور در بخش فن آفرینان این جشنواره سه شرط اصلي توليد محصول، تجاري سازي (عرضه به بازار) و سهام بخش خصوصي حداقل به ميزان ۵۱% باید احراز شده باشد. شرکت پندار کوشک ایمن با اقتدار تمام موفق به احراز هر سه شرط در بخش فن آفرینان گردید و لوح مربوطه را دریافت نمود. این افتخار را به همه همکاران و مشتریان گرامی شرکت تبریک عرض می کنیم.