حضور در اولین همایش تجاری سازی

حضور در اولین همایش تجاری سازی

اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری با هدف ارائه آخرین دستاوردهای نوآورانه پارک های علمی و فناوری دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و تحقیقاتی ایران و منطقه با تکیه بر تجاری سازی یافته های پژوهشی و برقراری ارتباط بین متقاضیان و عرضه کنندگان فناوری در جهت دسترسی به تازه های فناوری، ایجاد ثروت و مزیت رقابت در سطح ملی و بین المللی، در اسفند ماه سال 1392 واقع در مرکز همایش های بین الملل صدا و سیما برگزار گردید.

شرکت پندار کوشک ایمن به عنوان یک شرکت برگزیده در پارک علم و فناوری به ارائه تجربیات و دانش خود در زمینه تجاری سازی فناوری پرداخت. در این گزارش مدیران شرکت به روند تحقیق، توسعه، تولید و تجاری سازی اپلاینس زیر ساخت کلید عمومی پرداختند که این گزارش در مجموع، از مرحله شناسایی نیاز بازار، ارزیابی بازار هدف، تحقیق و توسعه، بومی سازی محصول، تا مرحله طراحی و تولید و همچنین نحوه تجاری سازی آن را در بر داشت. نکته حائز اهمیت در نشست، ارائه تجربه تجاری سازی یک محصول در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت تبادل اطلاعات و حلقه مفقوده تجاری سازی در این حوزه بوده است.