میان افزار «دستینه» و تاییدیه مرکز دولتی ریشه

میان افزار «دستینه» و تاییدیه مرکز دولتی ریشه

مدیرعامل شرکت پندار کوشک ایمن با بیان این خبر گفت: این شرکت به منظور افزایش اطمینان مشتریان از محصولات خود و اجرای دستورالعمل های امنیتی مرکز دولتی «ریشه» کشور محصول میان افزار دستینه خود را به آزمایشگاه تخصصی مرکز دولتی گواهی الکترونیک ریشه ارسال کرد.

محمد محمدجواهری ادامه داد: این محصول پس از طی مراحل آزمون، موفق به اخذ تأییدیه از این آزمایشگاه تخصصی شد. از این پس تمامی تولید کنندگان نرم افزار و سازمان های دولتی و غیر دولتی با اطمینان کامل از امنیت و کارایی میان افزار دستینه می توانند از این ابزار برای تجهیز نرم افزارهای خود به ابزار زیرساخت کلید عمومی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: تاکنون برای محصولات خود تأییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح را اخذ کرده ایم و سیاست شرکت بر آن است تا برای تمامی محصولات آتی، این روال را دنبال کنیم.