در بازدید از غرفه پندار کوشک ایمن در نمایشگاه رمز صورت گرفت؛

در بازدید از غرفه پندار کوشک ایمن در نمایشگاه رمز صورت گرفت؛

 

در بازدید از غرفه پندار کوشک ایمن در نمایشگاه رمز صورت گرفت؛

تاکید مسئولان حوزه امنیت سایبری کشور بر حمایت از تولیدات داخلی

 

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی و دکتر محمدرضا عارف در بازدید از غرفه شرکت پندار کوشک ایمن در همایش و نمایشگاه رمز از نزدیک در جریان نوآوری ها، محصولات و دستاوردهای علمی این شرکت دانش بنیان در بخش امنیت و کلید عمومی کشور قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی پندار کوشک ایمن، دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، تولید محصولات مرتبط با امنیت سایبری کشور را از جمله اولویت های راهبردی دانست که شرکت پندار کوشک ایمن توانسته است در آن موفق عمل کند.

دکتر عارف نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن رمز ایران هم ضمن ابراز خرسندی از تلاشهای شرکت پندار کوشک ایمن در راستای ایجاد ارزش افزوده علمی و تحقیقاتی برای کشور در حوزه سایبری و کلید عمومی، بر افزایش تعامل بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد.