برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای سرمایه گذاران ویتنامی توسط شرکت پندار کوشک ایمن

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای سرمایه گذاران ویتنامی توسط شرکت پندار کوشک ایمن

برگزاری کارگاه‌های آموزشی راه حل های کلید عمومی برای سرمایه گذاران ویتنامی توسط شرکت پندار کوشک ایمن

کارشناسان شرکت پندارکوشک ایمن میزبان سرمایه گذاران یک شرکت ویتنامی بودند و کارگاه‌های آموزشی در حوزه کلیدعمومی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن، کارگاه‌های توسعه مفاهیم،کاربردهای زیر ساخت کلیدعمومی و راه‌حل هایPKI  سه کارگاهی بودند که توسط کارشناسان شرکت پندار کوشک ایمن برای  مدیرانMK Group    ویتنام توسط برگزارشد.

در حاشیه برگزاری این کارگاه‌ها، مدیران شرکت  MK Group  با همکاری و همراهی مدیران شرکت پندار کوشک جلساتی با چند شرکت تولید نرم‌افزار و کارخانه تولید کارت هوشمند کشور: شرکت سداد، شرکت گرایش تازه کیش، بانک ایران زمین و شرکت گلچین داشتند.

در این جلسات ضمن تبادل تجربیات و دانش، زمینه های سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های دو جانبه بررسی شد.