رونمایی از نخستین کارت هوشمند امضای الکترونیک نظام پزشکی

رونمایی از نخستین کارت هوشمند امضای الکترونیک نظام پزشکی

اولین نمونه کارت هوشمند امضای الکترونیک بومی‌شده 24 اردیبهشت ماه گذشته برای دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت کشور صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن، در این مراسم که با حضور نمایندگان شرکت پندار کوشک ایمن به عنوان مسئول بومی‌سازی دانش ایمن سازی کارت هوشمند برگزار شد، جامعه پزشکی کشور شاهد نتیجه تعامل سازنده میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در بحث الکترونیک، مکانیزه شدن و استفاده از فناوری های نوین در عرصه سلامت بود.

شاهین نوروزی مدیرعامل شرکت پندار کوشک ایمن و مسئول کلید عمومی کارت هوشمند امضای الکترونیک در حاشیه این مراسم گفت: امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت بود. خوشبختانه توانستیم دانش بومی متخصصان جوان ایرانی را برای ایمن‌سازی این پروژه بزرگ ملی به خدمت بگیریم تا بستر مناسبی در وزارت بهداشت برای اجرای سراسری این طرح بزرگ فراهم شود.

وی افزود: بیش از 60 میلیون نفر از شهروندان ایرانی پرونده سلامت الکترونیک دارند  و امضای الکترونیک می‌تواند تصدیق هویت و تایید صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را بهصورت الکترونیک انجام دهد.

به گفته نوروزی "امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری می‌کند و در واقع تکمیل بستر مطمئن برای پرونده الکترونیک سلامت است".