ویژه نامه امنیت سایبری در حوزه صنعت

ویژه نامه امنیت سایبری در حوزه صنعت

ویژه نامه امنیت سایبری در حوزه صنعت توسط کارشناسان مرکز مدیریت افتا ریاست جمهوری در ابتدای مرداد ماه سال 1396 تدوین شده است 

این ویژه نامه به بررسی مسائل مهم  افتا در نیمه ابتدایی سال 2017 پرداخته و ار لینک زیر قابل دسترسی است.

http://www.afta.gov.ir/Portal/file/?236754/ics.pdf