صنعتی

صنعتی

خبرنامه مرداد 96 افتا با عنوان "آینده افتا در سیستمهای کنترل صنعتی" توسط کارشناسان مرکز مدیریت افتا ریاست جمهوری تدوین شده است و به موضوعاتی اعم از شیو ه­های پاکسازی داده­ها از روی SSD ، مخاطرات ناشی از ساختارامنیت نر م­افزارهای کدباز، هدف گرفتن اینترنت اشیا درزیرساختهای حیاتی، افزایش حملات با ج­افزاری در سال 2017 می پردازد.

لینک دسترسی به خبرنامه :

http://www.afta.gov.ir/Portal/file/?236827/boultan-20.pdf