برگزیده دهمین جشنواره نوآوری و کارآفرینی شیخ بهایی

برگزیده دهمین جشنواره نوآوری و کارآفرینی شیخ بهایی

شرکت پندار کوشک ایمن با عنوان شرکت برگزیده در دهمین جشنواره نوآوری و کارآفرینی شیخ بهایی توانست افتخاری دیگر را به مجموعه افتخارات خود بیافزاید. جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و فن آفرینی و شناسایی و تشویق ایرانیان فن آفرین سراسر جهان، اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز بزرگداشت "شیخ بهایی" در اصفهان برگزار می گردد. بخش مسابقه ای این جشنواره در سه محور طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین می باشد. در این جشنواره ، محصولات شرکت، نوآوری ها، طرح تجاری و طرح های استراتژیک بازار از جمله مواردی است که در داوری ها و تعیین امتیاز، مورد ارزیابی قرار می گیرد شرکت پندار کوشک ایمن با ارائه اپلاینس زیرساخت کلید عمومی و با گذراندن چهار دوره ارزیابی توانست در بخش فن آفرینان نوپا، رتبه سوم را کسب نموده و نام خود را در بین شرکت های دانش بنیان ثبت نماید.