برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی استناد پذیری اسناد و عملیات الکترونیکی راهکارها و ضرورتها

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی استناد پذیری اسناد و عملیات الکترونیکی راهکارها و ضرورتها

شرکت پندار کوشک ایمن به عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه امنیت سایبری، کارگاه تخصصی کلیدعمومی اعتمادسازی در دنیای دیجیتال را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن این کارگاه که 24 بهمن ماه 96 در سالن همایش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، سازمان ها و شرکتهای مختلفی از جمله موسسه ژئوفیزیک،‌شرکتهای داخل پارک علم و فناوری، مرکز رشد زیست فناوری،پتروشیمی تهران و ... حضور داشتند.
مهندس شاهین نوروزی در این کارگاه مفاهیم اعتماد در دنیای دیجیتال، پایه های حقوقی استنادپذیری اسناد و عملیات الکترونیک، ضرورتهای تولید و نگهداری اسناد استنادپذیر و راهکارهای فنی تولید و نگهداری اسناد و عملیات الکترونیک را تشریح کرد.