تغییر آدرس شرکت پندار کوشک ایمن

تغییر آدرس شرکت پندار کوشک ایمن

سلام علیکم،

احتراماً، باستحضار می رساند مکان شرکت پندار کوشک ایمن از تاریخ 11/12/97 به  آدرس تهران.خیابان ولیعصر. خیابان فاطمی. نرسیده به خیابان شهید گمنام. برج تجاری اداری 37. طبقه سوم. واحدهای 7 و 9  انتقال  می یابد.

خواهشمند است عنایت فرمایید کلیه مکاتبات  به این آدرس صورت پذیرد.

لازم بذکر است متعاقباَ، روزنامه رسمی تغییر آدرس به حضورتان ارائه می گردد.

 

با تقدیم احترام

شرکت پندارکوشک ایمن