کسب رتبه نخست حوزه فناوری اطلاعات

کسب رتبه نخست حوزه فناوری اطلاعات

شرکت پندار کوشک ایمن توانست با ارائه میان افزار دستینه در جشنواره شهید چمران، رتبه اول حوزه فناوری اطلاعات این جشنواره را از آن خود نماید

پنجمین جشنواره ملی نوآوری و فن آفرینی به منظور توسعه علم و فناوری در ایران اسلامی، ترویج فرهنگ نوآوری و فن آفرینی در جامعه، دانشگاه و صنعت و همچنین شناسایی، تشویق و حمایت از نوآوران و فن آفرینان برتر بخصوص نخبگان جوان و دانشمندان ایرانی مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناوری و موسسات پژوهشی و دانشگاه ای کشور، در خرداد ماه سال 93 در پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار کردید. محورهای اصلی این جشنواره شامل فن آوری های نوین، علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی- علوم انسانی، هنر و تربیت بدنی- علوم پایه و علوم فنی مهندسی- پزشکی و داروسازی می باشد محصول دستینه این شرکت و مدل تجاری بخصوصی که شرکت برای معرفی و عرضه محصول به بازار ارائه نمود ، توانست رتبه اول در حوزه فن آوری های نوین این جشنواره را به خود اختصاص دهد