شاهین نوروزی مدیرعامل پندار کوشک ایمن برای بار دوم عضو هیات مدیره انجمن افتا شد

شاهین نوروزی مدیرعامل پندار کوشک ایمن برای بار دوم عضو هیات مدیره انجمن افتا شد

ترکیب جدید هیات مدیره انجمن صنفی افتا مشخص شد

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی افتا، اولین جلسه رسمی انجمن با حضور اکثریت اعضاء و با موضوع انتخاب هیأت‌مدیره، روز چهارشنبه مورخ ١٠ اذر ۱۴۰۰  تشکیل شد. در این جلسه پس از بحث و گفتگو و رای گیری،  رئیس، نائب رئیس، خزانه‌دار با اکثریت آراء 

 

انتخاب شدند. 

در این جلسه، مهندس کامبیز قادری به عنوان رئیس هیات‌مدیره؛ دکتر اسماعیل ثنایی به عنوان نایب رئیس، دکتر  هاشم حبیبی به عنوان عضو هیات مدیره، دکتر شاهین نوروزی به عنوان عضو هیات‌مدیره، مهندس محمد احسان حمیدیا به عنوان عضو هیات‌مدیره و‌ خرانه‌دار انتخاب شدند.

لازم به توضیح است که مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن صنفی افتا، روز چهارشنبه سوم آذر ماه  ۱۴۰۰ با حضور نماینده اتاق بازرگانی، اعضای حقوقی و حقیقی انجمن صنفی برگزار گردیده و ۵ عضو هیات‌مدیره و ‌بازرس رسمی انجمن انتخاب شدند.

گفتنی است که در این جلسه دکتر داوود ‌ادیب با کسب حداکثر آرای مجمع به عنوان بازرس رسمی انجمن صنفی افتا انتخاب شدند.

 

 
شایان ذکر  است که در پایان این مراسم، از زحمات هیأت‌مدیره پیشین تشکر و قدردانی گردید.