هشتمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور به نام پندار کوشک ایمن صادر شد

هشتمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور به نام پندار کوشک ایمن صادر شد

به گزارش روابط عمومی پندار کوشک ایمن، این شرکت موفق شد پس از طی مراحل احراز صلاحیت و تدوین سند دستورالعمل اجرایی خود (CPS) به عنوان چهارمین مرکز میانی خصوصی، مجوز خود را از مرکز ریشه کشور دریافت کند.
پیش از این در کشور هفت مرکز میانی، مجوز خود را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت کرده بودند که از این میان سه مرکز از بخش خصوصی و چهار مرکز، دولتی بوده اند که آخرین آنها مرکز میانی سلامت متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است. به جز مرکز میانی سلامت، مرکز میانی عام متعلق به وزارت صمت، مرکز میانی نفت متعلق به وزارت نفت و مرکز میانی بازار سرمایه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی را دریافت کرده بودند.
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا در مراسم رونمایی ضمن تبریک به شرکت پندار کوشک ایمن بیان داشت اخذ مجوز مرکز میانی یک فرآیند پیچیده و دشوار است و هر شرکت توان و صلاحیت اخذ این مجوز را ندارد و شرکت پندار کوشک ایمن بعنوان بر اساس توانمندی و سابقه خود موفق به اخذ این مجوز شده است.