حضور پررنگ پندار کوشک ایمن در نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی

حضور پررنگ پندار کوشک ایمن در نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی

به گزارش روابط عمومی پندار کوشک ایمن، سومین نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی از تاریخ ۱۶ لغایت ۲٠ اردیبهشت در محل مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد و شرکت پندار کوشک ایمن به عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه طراحی و تولید محصولات مرتبط با امنیت و اعتماد دیجیتال و استنادپذیری اسناد و عملیات الکترونیک به عرضه تازه‌ترین دستاوردها و محصولات خود در این نمایشگاه پرداخت. از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به دانش افزایی نسبت به مفاهیم پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی،آشنایی با شیوه و شگردهای جعل اسناد و مدارک، معرفی مولفه های امنیتی اسناد ،آموزش شناخت اسناد اصیل از اسناد جعلی، آگاهی بخشی نسبت به مخاطرات استفاده از اسناد جعلی و تبعات قضایی آن اشاره کرد.