حضور شرکت پندار کوشک ایمن در نمایشگاه ICSec

حضور شرکت پندار کوشک ایمن در نمایشگاه ICSec

شرکت پندار کوشک ایمن در اولین نمایشگاه تخصصی امنیت ایران با نام ICSec حضور موفقی را تجربه کرد. این نمایشگاه با عنوان تخصصی ترین نمایشگاه امنیت فضای سایبر, امسال اولین دوره خود را برگزار نمود. شرکت پندار کوشک ایمن توانست ضمن معرفی توانمندیها و ارائه تجهیزات ابداعی خود در حوزه زیرساخت کلید عمومی, با برگزاری کارگاه " زيرساخت کليد عمومي در بانکداري اينترنتي (نماد) " جمعی کثیری از متخصصان و کارشناسان این حوزه را نیز نسبت به تجربیات خود آگاه سازد. این نمایشگاه از تاریخ 5 الی 8 مهر ماه با حضور بیش از 30 شرکت متخصص در حوزه افتا برگزار شد و توانست جمع قابل قبولی از مدیران و متخصصان حوزه افتا را بخود جذب نمود. امید آن است که برگزاری هرساله این نمایشگاه بتواند به اهداف پیش بینی شده آن کمک و سالانه شاهد موج بزرگتری از غرفه داران و بازدیدکنندگان آن باشیم

وب سایت رسمی این نمایشگاه از درگاه(www.icsec.ir) قابل دسترس می باشد.