یک روز شاد به مناسبت یلدا در پندار کوشک ایمن

یک روز شاد به مناسبت یلدا در پندار کوشک ایمن

در شب یلدا همکاران شرکت پندار کوشک ایمن به رسم هر ساله در کنار هم جمع شدن و با برگذاری آیین باستانی این شب طولانی  را چشن گرفتن 

عمرتون صد شب یلدا