تفاهم نامه همکاری آموزشی با کهکشان نور

تفاهم نامه همکاری آموزشی با کهکشان نور

نظر به اهمیت آموزش و نیاز به ارتقای سطح دانش فنی در حوزه زیرساخت کلید عمومی, تفاهم نامه ای بین شرکت کوشک پندار ایمن بعنوان متخصص این حوزه و موسسه آموزشی کهکشان نور امضا شد. به موجب این توافق‌نامه تمامی دوره های شرکت پندار کوشک ایمن در لابراتوارهای کهکشان نور و با همکاری و مشارکت مدرسان هر دو شرکت برگزار خواهد شد.

انتخاب شرکت کهکشان نور بدلیل سابقه آموزشی بالا و رضایتمندی دانش آموختگان این موسسه صورت پذیرفت است.