حضور شرکت پندار کوشک ایمن در اسلاش فنلاند

حضور شرکت پندار کوشک ایمن در اسلاش فنلاند

بدنبال اختراع دستگاه زیرساخت کلید عمومی (PKA) و کسب رتبه نخست در جشنواره شیخ بهایی اصفهان, از شرکت پندار کوشک ایمن برای حضور در بزرگترین فن بازار دنیا در اسلاش فنلاند (Slush 2014) دعوت بعمل آمد. این اولین باری بود که تعداد پنج شرکت از ایران در طی ده سال گذشته در این فن بازار حضور داشته تا به ارائه محصولات خود برای جذب سرمایه گزاران بین المللی اقدام نمایند. دستگاه PKA شرکت پندار کوشک ایمن با تجمیع تمامی سرویس های مورد نیاز مراکز زیرساخت کلید عمومی در یک دستگاه توانسته خود را بعنوان یک نوآوری در سطح دنیا مطرح و معرفی سازد. درحال حاضر این دستگاه در پروژه های بزرگ کشور در حال ارائه خدمت می باشد. پروژه زیرساخت کلید عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان بزرگترین آنها با نزدیک به پانصد هزار امضا در روز از دستگاه PKA برای ارائه خدمات استفاده می نماید. این برنامه دو روزه در تاریخ 27 و 28 آبان (18و19 نوامبر) در هلسینکی فلاند با بیش از 10000 بازدید کننده اعم از سرمایه گزاران بین المللی, مدیران و رسانه های مختلف برگزار می شود.